Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på PosterShop by RetroRepro                        8 dec 2019

För PosterShop by RetroRepro är personlig integritet viktigt och i denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Denna policy gäller när vi tillhandahåller tjänster och produkter till dig samt vid övrig kontakt och besök på vår webbplats.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, adress och kontaktuppgifter såsom telefonnummer och e-post. Vi samlar bara in de uppgifter som är nödvändiga för att kunna fullfölja vårt åtagande till dig som kund.

För de behandlingar som sker inom PosterShop by RetroRepros verksamhet ärPosterShop by RetroRepro även personuppgiftsansvarig.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge vi har ett åtagande mot dig, men aldrig längre än 2 år.

Vilka får ta del av dina uppgifter?

Förutom PosterShop by RetroRepro får även fraktbolaget som levererar varan till dig ta del av de uppgifter de behöver samt företaget som hanterar elektroniska betalningar.

Vi lånar eller säljer aldrig personuppgifter vidare, men de kan komma att lämnas ut i fall som är av rättslig natur.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning bland annat rätt att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Maud Herkules på PosterShop by RetroRepro som är ansvarig för personuppgiftsfrågor via tfn 0708-29 30 59 eller info@ herkulespr.se

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.